Ο Βασίλης Νανόπουλος εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν τη Συμμαχία Πολιτων να καταψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 για το Δήμο Κορινθίων.