Καλλίρης: Ελπίζω τα εργα που εξήγγειλε ο Δέδες να είναι πραγματικα σαν τα δικά μας

0

Απάντηση