Ημερίδα για τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ διοργανώνει το “Αριστοτέλειο”

0

Μια σημαντική εκδήλωση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ οργανώνει το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ στις 10 Δεκεμβρίου ώρα 18:00μμ στο Μικρό

Θέατρο του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 στην Κόρινθο.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες από την εταιρία ORIENTUM θα

παρουσιάσουν το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, τις Πανεπιστημιακές σχολές και

τις σχολές ΤΕΙ καθώς και τη σύνδεσή τους με τη σύγχρονη αγορά

εργασίας.

Στην εκδήλωση μπορούν παρευρεθούν μαθητές και γονείς κάθε

σχολείου, αφού είναι ελεύθερη η είσοδος στο κοινό.

Είναι μια ακόμη σημαντική εκδήλωση όχι μόνο για τους μαθητές

και τους γονείς του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ αλλά και για την ευρύτερη

Κορινθιακή κοινωνία.

Leave a Reply