ΟΜΙΛΙΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ “Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ”
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΙΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΡΑ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

image

image