Μαρία Θελερίτη: «Καινοτομία του νομοσχεδίου είναι: η δυνατότητα ρύθμισης των  υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και σε αυτές που έχουν ήδη κλείσει καθώς και σε  ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους»

Η βουλεύτρια Κορινθίας Μαρία Θελερίτη, κατά την τοποθέτησή της, στην συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων», αναφέρει «κατ’ αρχάς, το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις συνολικές τους οφειλές τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς τον δημόσιο τομέα».  

Δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις, κυρίως σε πολύ μικρές, μικρές, μικρομεσαίες και ατομικές επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπου οι προηγούμενες κυβερνήσεις οδήγησαν, να πάρουν μία ανάσα για να συνεχίσουν να λειτουργούν σε πιο στέρεες, βιώσιμες βάσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας. 
Ολιστικό εξωδικαστικό πλαίσιο για υπερχρεωμένες αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις.
Για πρώτη φορά μέσα από  ένα  ολιστικό εξωδικαστικό πλαίσιο, μπορεί μία υπερχρεωμένη αλλά ταυτόχρονα βιώσιμη επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, με συνολικές οφειλές έως 31-12-2016 από 20.000 ευρώ και άνω, να συγκεντρώσει όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους προμηθευτές, προκειμένου να ρυθμιστούν τα χρέη προς όλους αυτούς, βάσει ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης. 

Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα ένταξης ακόμα και στις πλέον υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μία μόνο χρήση κατά την τελευταία τριετία». 

Οσον αφορα την παραπάνω προυπόθεση η κα Θελερίτη τόνισε «πως πρέπει να επανεξεταστεί σε συνάρτηση με τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί η   και τον βαθμό συμβολής της στο επενδυτικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης. 
Ευκαιρία ρύθμισης προσαρμοσμένη στην πραγματική ανάγκη εξυπηρέτησης των οφειλών της επιχείρησης.
Αναφέρθηκε ότι, «η ρύθμιση είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης και στην πραγματική ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών της επιχείρησης. Γι’ αυτό και αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδων αποπληρωμής, έως ακόμη και διαγραφές οφειλών. 

Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι εκατόν είκοσι μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.

Δίνει απόλυτη προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται στην πράξη μέσω του πληροφοριακού συστήματος, όπου θα διενεργείται ηλεκτρονικά, βήμα προς βήμα, μειώνοντας και το διαχειριστικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο για τους πιστωτές και τον οφειλέτη». 

Η κα Θελερίτη συνεχίζοντας τόνισε «τη σημασία του παρόντος νομοσχεδίου, το οποίο» «αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διάσωση και την εξυγίανση των επιχειρήσεων αλλα ταυτόχρονα συμβάλλει στην αναστολή της αύξησης της ανεργίας και καινοτομεί, με δεδομένο ότι όλες οι προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες ουσιαστικά οδήγησαν στο κενό”. 
Νομοθετικές πρωτοβουλίες του παρελθόντος – Πλήρως αναποτελεσματικές
Αναφερόμενη στην Αντιπολίτευση, η οποία άσκησε αυξημένη κριτική για την αποτελεσματικότητα του παρόντος νομοσχεδίου, επικαλέστηκε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που εκείνοι θεσμοθέτησαν την προηγούμενη περίοδο και  απέβησαν αναποτελεσματικές. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε: 

«Στο άρθρο 44 του ν. 1892/1990 καταστρατηγήθηκε κατά κόρον, γιατί δεν υπήρξε έλεγχος των συμβαλλόμενων πιστωτών και οδήγησε στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. 

Η διαδικασία συναλλαγής του ν. 3588/2007 επίσης καταστρατηγήθηκε, γιατί δεν υπήρχε δέσμευση για την τήρηση των συμφωνημένων και απέτυχε παταγωδώς ως προσπάθεια εξυγίανσης των επιχειρήσεων. 

Υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν μετά το 2007 όπως, για παράδειγμα, το παλιό άρθρο 99 του προηγούμενου Εμπορικού Κώδικα, όπου ουσιαστικά όσοι προσέβλεπαν σε αυτό στην ουσία ήθελαν να πάρουν μόνο προληπτικά ασφαλιστικά μέτρα για την εκτροπή όλων των αναγκαστικών μέτρων από τους πιστωτές τους. Έτσι, δεν προέβαιναν περαιτέρω σε καμμία ενέργεια εξυγίανσης των επιχειρήσεων.  

Και τέλος, υπήρξε ο ν. 4307/2004, γνωστός σε όλους ως νόμος Δένδια, ο οποίος στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ, διότι ουσιαστικά δεν κατατέθηκε καμμία αίτηση εξυγίανσης για καμμία επιχείρηση και όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε την Κυβέρνηση Σαμαρά, όπως αναφέρθηκε από τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργιάδη, αλλά γιατί ο νόμος προέβλεπε πρώτα την απαλλαγή από το Δημόσιο και στη συνέχεια έδινε τη δυνατότητα να καταφύγει κανείς στους υπόλοιπους πιστωτές, είτε ήταν τράπεζες είτε ήταν ιδιώτες πιστωτές». 
Δεν αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία, δεν στιγματίζεται η επιχείρηση.
Συνεχίζοντας η κα Θελερίτη, τόνισε πως «όλες αυτές οι διαδικασίες -και έχει δίκιο ο προηγούμενος ομιλητής- αποτελούσαν ουσιαστικά προπτωχευτικές διαδικασίες και η χρήση τους από τις επιχειρήσεις οδηγούσαν στον στιγματισμό.

Αυτός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που προτείνει η Κυβέρνηση διαφέρει και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας, γιατί ακριβώς δεν αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία. Άρα, είναι μια διαφορετική πρόταση. Επομένως, αν δεν υπάρξει συμβιβασμός σε κάποιο από όλα αυτά τα στάδια και αποβεί άκαρπη και άγονη όλη η διαδικασία, αυτό δεν οδηγεί στην πτώχευση της επιχείρησης και άρα, δεν στιγματίζεται η επιχείρηση». 

Ολοκληρώνοντας, αναφέρει πως «η πραγματική καινοτομία αυτού του νομοσχεδίου βρίσκεται στη δυνατότητα που δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους να επωφελούνται από αυτές τις ευνοϊκές διατάξεις του σχεδίου νόμου. Είναι μια προσθήκη, που πραγματικά συμπεριλήφθηκε μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Και εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και προς όφελος των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί μέχρι τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνταν από όλες τις προηγούμενες προσπάθειες, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί στο άρθρο 99 και στον νόμο Κατσέλη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να κλείσουν οι επιχειρήσεις τους και να δεσμευθεί ή να εκπλειστηριαστεί η πρώτη κατοικία τους. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια καινοτομία πραγματικά. 

Αυτός ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος έχει βασική επιδίωξη πραγματικά την ανακούφιση των επιχειρήσεων, που λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής». 

Σε αυτό το σημείο επισημαίνει ότι: «Σε αυτόν τον μηχανισμό, επίσης, συμπεριλαμβάνονται κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να μη διασωθούν μέσω αυτού οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», οι οποίοι για ίδιον όφελος κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους.»

Η κα Θελερίτη κλείνει την ομιλία απευθυνόμενη στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους της, τονίζοντάς τους πως «οφείλουν να δώσουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση να μπορούν να ανασάνουν, ψηφίζοντας το παρόν νομοσχέδιο». 
Δείτε εδώ το βίντεο από την ομιλία.