Η Κορινθια δεν κρατάει το κλειδί των εδρων

0

image

Όπως είπαμε σε προηγούμενη ανάρτηση μπορεί στην Κορινθία να έχουμε ενσωμάτωση 100% όμως αλλάζουν συνεχώς οι εδρες λόγω της Λακωνίας. ..
Έτσι 4 λεπτά μετά οι εδρες 3-1

Απάντηση