Το γκρουπ στο Facebook που “ζητά αποζημειωση από τους Πέρσες”

0

Screenshot 2015-02-13 09.31.32

MAS ΧΡΟΣΤΑΝΑΙ ΔΑΙΝ ΤΟΥΣ ΧΡΟΣΤΑΜΑΙ (ΑΦΟΥ)

***PERPETUAL EVENT

https://www.facebook.com/events/584776031622673/

Απάντηση