Για πρώτη φορά De minimis σε αγρότες της Κορινθίας και μάλιστα αφορολογητα

0

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ την 26η Σεπτεμβρίου 2019 όσον αφορά την καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους αγρότες που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα το έτος 2018 διευκρινίζει τα εξής.

Το ποσόν που καταβλήθηκε στους παραγωγούς δε συμπεριλαμβάνεται στο όριο των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Άρα ακόμα και στην περίπτωση που σε παραγωγούς προστιθέμενο το ποσό της επιδότησης με το ποσό που έλαβαν σαν de minimis υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα αλλάξει και θα μεταβεί στο κανονικό καθεστώς αντί του ειδικού που είναι ως σήμερα.

Κατά συνέπεια το ποσό του de minimis προσμετρείται ουσιαστικά ως αποζημίωση και όχι ως ενίσχυση και δεν θα επιβαρύνει φορολογικώς τους αγρότες που θα το λάβουν και ήδη οι πιο πολλοί βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.

Απάντηση