Για δυνατούς λύτες: Πόσες εβδομάδες υπάρχουν εκεί;

0

nSC_2732

nC_2810

nSC_2809

nC_2727

 

Βαρέθηκα να μετράω πόσες εβδομάδες 
υπάρχουν αυτά τα ξερόχορτα εκεί
και το σκουπιδομάνι έξω από τους κάδους
που ζέχνουν από την απλυσιά.
Ποιος μπορεί να μαντέψει τις εβδομάδες;

Leave a Reply