Φαρμάκη: Όχι άλλες αυταπάτες

0

Μια κοινωνία χωρίς ανισότητες …… Σημαίνει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ελευθερίες και τα ίδια δικαιώματα, μέσω ενός κράτους που ο ρυθμιστικός του ρόλος προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους !!!!

Προφανώς κάτι τέτοιο, δεν είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση,όπως λανθασμένα είπε στην ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης !!!!

Είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είναι δημιουργική ,καινοτόμα και ελεύθερη , και πιστεύω βαθιά ότι ο νέος πλούτος που πρέπει να παραχθεί -προκειμένου να φύγουμε από τα αδιέξοδα -δεν θα έλθει από ένα μεγάλο κράτος.

Το Ελληνικό κράτος πρέπει να μετασχηματιστεί, έτσι ώστε :

1] να μην δημιουργεί το ίδιο ανισότητες ,και οι πολίτες του να είναι όλοι ισότιμοι ,χωρίς κάποιοι να προχωρούν περισσότερο με βάσει τις προνομιακές τους σχέσεις με αυτό .Να εγγυάται υγιή ανταγωνισμό ,διαφάνεια και δικαιοσύνη .

2] να αναπτύσσει σοβαρές υπηρεσίες εκπαίδευσης ,που θα ωθούν την κάθε γενιά στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων της και θα παράγουν νέες οικονομικές ευκαιρίες.

3] Παράλληλα πρέπει να ενισχύει τις δομές πρόνοιας ,κοινωνικής προστασίας και υγείας ,για να μειώνει τις ανισότητες που προέρχονται από τη ίδια την ανθρώπινη φύση!!!

Leave a Reply