Έρχονται 1.529 προσλήψεις σε 122 δήμους (ΦΕΚ) 

0

<

p style=”box-sizing: border-box; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255);”>Σε 1.529 προσλήψεις θα προχωρήσουν 122 δήμοι της χώρας για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για όλους 2016-2017. Συγκεκριμένα, μεαπόφαση τεσσάρων υπουργείων προβλέπεται η έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17.

<

p style=”box-sizing: border-box; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255);”>Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου. Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών συνολικού ύψους 6.874.234,61 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.

<

p style=”box-sizing: border-box; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255);”>Για τον πίνακα κατανομής των θέσεων ανά περιφέρεια και ειδικότητα ΕΔΩ

<

p style=”box-sizing: border-box; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255);”>

<

p style=”box-sizing: border-box; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255);”>Πηγη

Απάντηση