20120929-105659.jpg

Μεγάλος αριθμός αλλοδαπών (μεταναστών και προσφύγων) συνεχίζει να κρατείται στο «νεοβαπτισθέν», από 23/8/2012, Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στο Στρατόπεδο Κορίνθου, υπό συνθήκες που παραβιάζουν τη νομιμότητα και δη την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία.
Το εν λόγω στρατόπεδο λειτούργησε ως Κέντρο Κράτησης χωρίς κανένα προηγούμενο σχεδιασμό (αιτιολογία και διάρκεια κράτησης, αριθμός κρατουμένων κ.ο.κ.) αλλά ούτε και σχετική διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία Στο εν λόγω Κέντρο κρατούνται πλέον των τριακοσίων ανδρών, διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι. Μέχρι και σήμερα οι ως άνω κρατούμενοι δεν έχουν ενημερωθεί προσηκόντως για το λόγο και τη διάρκεια της κράτησής τους, για τα νόμιμα μέσα άμυνάς τους κατά αυτής, καθώς και για τα περαιτέρω δικαιώματά τους ως κρατούμενοι ή/και ως πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός εντοπισμού προσώπων που χρήζουν ειδικής μέριμνας (ανήλικοι, ασθενείς, θύματα βασανιστηρίων, αιτούντες άσυλο), καμία υποστηρικτική υπηρεσία ούτε και διασφάλιση της στοιχειώδους ιατρικής φροντίδας.
Καταγγέλλεται δε από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) καθώς και από τη ΜΚΟ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Αίτημα», ότι δεν υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο εν λόγω Κέντρο, ούτε καν για την παροχή βασικής ενημέρωσης και συνδρομής στους κρατούμενους. Περαιτέρω, τοπικές οργανώσεις καταγγέλλουν ανεπάρκειες στη σίτιση.

Δεδομένου ότι
 ακόμα και η κράτηση προσώπων και ενόψει διαδικασιών επιστροφής τους στη χώρα τους προβλέπεται μόνο ως έσχατο μέτρο,
 η χώρα μας έχει καταδικασθεί επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τόσο ως προς τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών σε αντίστοιχα κέντρα -κράτηση η οποία χαρακτηρίστηκε ως απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση-, όσο και ως προς τη νομιμότητα της κράτησης αλλοδαπών, λαμβανομένης υπ’ όψη της έλλειψης ενημέρωσης και αποτελεσματικών μέσων άμυνας των κρατουμένων αλλά και της σκοπιμότητας της (Dugoz, SD, Tabesh, ΑΑ, RU , MSS, Μahmmudi, και για την περίπτωση ανηλίκου Rahimi κατά Ελλάδας).
 σύμφωνα με στοιχεία μίας μόνο ΜΚΟ (ΑΙΤΗΜΑ), 18 άτομα επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο, ωστόσο η πρόσβασή τους στη διαδικασία δεν κατέστη δυνατή παρά την σχετική έγγραφη ενημέρωση,
 η δημιουργία των ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας αιτούντων άσυλο συνιστά υποχρέωση και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία περί υποδοχής.

Για τους παραπάνω λόγους,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου άμεσα να λήξει το παράνομο καθεστώς μαζικής και συλλήβδην σύλληψης και κράτησης αλλοδαπών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης χωρίς καμία εξατομικευμένη κρίση;
  2. Ποια μέτρα έχει λάβει προκειμένου να εξασφαλιστούν άμεσα: α) η, εκ του νόμου, οφειλόμενη έγγραφη ενημέρωση από τις αρχές των κρατουμένων σε γλώσσα που να κατανοούν για τα δικαιώματά τους, αλλά και διερμηνείς για τη στοιχειώδη επικοινωνία τους και απεύθυνσή τους προς τις αρχές, β) η επικοινωνία και η επαφή των κρατουμένων με νομικό συμπαραστάτη και με κάθε φορέα ή οργάνωση για αναζήτηση συνδρομής καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση των οργανώσεων στους χώρους κράτησης γ) η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία εξατομικευμένη κρίση και ειδική μεταχείριση επί της νομικής κατάστασης κάθε αλλοδαπού που βρίσκεται στην Ελλάδα, λαμβανομένης υπ’ όψιν της ευαλωτότητας και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε περίπτωσης, δ) τα δικαιώματα των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και δη το δικαίωμά τους για πρόσβαση στο άσυλο καθώς και η φιλοξενία τους, εφόσον το επιθυμούν, σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο;
  3. Ποιες διαδικασίες ανάθεσης ακολουθήθηκαν στον τομέα της σίτισης και ποιός ελεγκτικός μηχανισμός διασφαλίζει την ποιότητα και την ποσότητα της παρεχόμενης τροφής;
  4. Ποιός ο λόγος απομάκρυνσης του Αστυνομικού Διευθυντή Κορινθίας κ. Τσουραπά από τη θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί ενάμιση μήνα πριν;
  5. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει για τη στελέχωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Πυροσβεστικής Κορίνθου, εφόσον αληθεύει ότι για την κάλυψη των αναγκών του εν λόγω Κέντρου θα αποδεκατιστούν οι προαναφερθείσες υπηρεσίες;

Οι ερωτώντες βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ

Βασιλική Κατριβάνου
Ηρώ Διώτη
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς
Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Δημήτρης Στρατούλης
Κωνσταντίνος Μπάρκας
Δημήτριος Τσουκαλάς
Όλγα –Νάντια Βαλαβάνη
Μαρία Τριανταφύλλου
Μαρία Διακάκη
Θανάσης Πετράκος
Χαρά Καφαντάρη
Ειρήνη Δούρου
Χρήστος Καραγιαννίδης
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Αθανάσιος Αθανασίου
Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης
Αφροδίτη Σταμπουλή
Νικόλαος Μιχαλάκης
Απόστολος Αλεξόπουλος
Πέτρος Τατσόπουλος
Ειρήνη Αγαθοπούλου
Δημήτριος Γάκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here