Εργασίες αποψίλωσης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κορινθο

0

Καθαρισμός και αποψίλωση στην περιοχή του Αγίου Νικολάου (μπαζώματα) από την υπηρεσία Πρασίνου την Παρασκευή 27.8.21

#Δήμος_Κορινθίων #Καθημερινότητα #Καθαριότητα #Πράσινο

Απάντηση