Σύμφωνα με πληροφορίες μας ήδη εγκρίθηκαν τα μάρμαρα για την πλατεία στην Κόρινθο και σήμερα εξετάζονται οι πρώτες παλέτες…