Επενδυτικά έργα σε 5 πυλώνες δίνουν ώθηση έως 91,3 δισ. στο ΑΕΠ – Φέρνουν 813.000 θέσεις εργασίας

0

Τα επόμενα χρόνια, με διαθέσιμα τα τεράστια κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021–2027, η ελληνική οικονομία θα έχει μία μεγάλη, ίσως την τελευταία, ευκαιρία της να επιτύχει τον στόχο της οικονομικής σύγκλισης, αυτή τη φορά με βάση ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.
Τη διατηρήσιμη ανάπτυξη θα στηρίξουν αναδυόμενοι επιχειρηματικοί τομείς και επενδυτικά έργα τα οποία, εφόσον υλοποιηθούν όπως προγραμματίζονται, υπόσχονται να βοηθήσουν ουσιαστικά να κλείσει το επενδυτικό κενό, ύψους 94 δισ. ευρώ, από τα χρόνια της κρίσης χρέους. Η προσπάθεια, πάντως, θα είναι μακροπρόθεσμη, αφού για να φτάσει το μερίδιο των επενδύσεων παγίων στο ΑΕΠ το μέσο όρο της Ευρωζώνης, θα απαιτηθεί μέση ετήσια πραγματική αύξηση των επενδύσεων κατά 7,8% έως το 2031. Τα παραπάνω επισημαίνει μελέτη που παρουσίασε χθες η Eurobank Research για το Αναδυόμενο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, την οποία συνυπογράφουν ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας και ο Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Τάσος Αναστασάτος. Στη μελέτη τονίζονται οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις και παρουσιάζονται πέντε πυλώνες δραστηριοτήτων στους οποίους μπορεί να στηριχθεί το νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, με στόχο την διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Πρόκειται για τους πυλώνες: 1) Υποδομές και ακίνητα, 2) Ενέργεια, πράσινη μετάβαση, 3)Τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή αναβάθμιση, 4) Τουρισμός και 5) Βιομηχανία.

Γιατί επιλέγονται οι 5 πυλώνες που θα στηρίξουν την βιώσιμη ανάπτυξη

Πυλώνας 1: Υποδομές – ακίνητα (περιλαμβάνονται έργα logistics και αστικές αναπλάσεις): Η δημιουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των γενικών υποδομών αποτελεί βασική παράμετρο ευημερίας του κοινωνικού συνόλου, αλλά παράλληλα προϋπόθεση για την ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξη μιας οικονομίας δεδομένου ότι διαμορφώνει τις συνθήκες και οικονομίες κλίμακας και φάσματος για την ανάπτυξη όλων των υπόλοιπωνοικονομικών δραστηριοτήτων. Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται, όχι μόνο οι δημόσιες υποδομές μεταφορών και εκπαίδευσης, αλλά και κατασκευές που αφορούν υπηρεσίες εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics) και ιδιωτικά κτήρια για επαγγελματικές χρήσεις. Εξαιρείται το τμήμα του real estate που αφορά την κατασκευή κατοικιών, δεδομένου ότι αυτό συσχετίζεται λιγότερο άμεσα με την παραγωγική δραστηριότητα.

Πυλώνας 2: Ενέργεια, πράσινη μετάβαση: ο κλάδος της ενέργειας είχε ανέκαθεν κεντρική σημασία για την ανάπτυξη, η οποία όμως αυξήθηκε περαιτέρω όμως στα πλαίσια των διεθνών προσπαθειών για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Ειδικά στην Ευρώπη , η πρωτοβουλία «Fit for 55» της ΕΕ καθιστά νομικά δεσμευτικό τον στόχο για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Αυτό κινητροδότησε μαζικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μονάδων που χρησιμοποιούν θερμικές πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 37% των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν σε αυτόν τον στόχο. Επιπλέον, η επιδίωξη της ενεργειακής ασφάλειας απέκτησε ακόμα υψηλότερη προτεραιότητα λόγω της προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.

Το κλίμα και η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας την αναδεικνύουν σε κόμβο (hub) στη διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Κεντρική Ευρώπη μέσω Ανατολικής Μεσογείου και Βαλκανίων, ενώ και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες έχουν θετικές ενδείξεις.

Leave a Reply