Έννομη Προστασία Εμπορικού Σήματος και Λογοτύπου μετά την κατοχύρωσή του

0

Ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί όλο

και περισσότερους επιχειρηματίες στη

χώρα μας είναι η έννομη προστασία του

εμπορικού σήματος ή του ονόματος μιας

επιχείρησης ή του λογοτύπου της.

Πολλοί είναι οι δικαιούχοι σημάτων που

εσφαλμένως θεωρούν ότι με την

αμετάκλητη κατοχύρωση για το εμπορικό

σήμα τους στο Υπουργείου Εμπορίου

εξοβελίζεται κάθε κίνδυνος παράνομης αντιγραφής ή παραποίησης του

σήματός τους, ωστόσο δυστυχώς όλο και περισσότεροι νέοι σηματούχοι

εμφανίζονται έτοιμοι να τους διαψεύσουν.

Η αλήθεια είναι ότι το εμπορικό σήμα είναι ένα άϋλο περιουσιακό αγαθό

της επιχείρησης που χρήζει διαρκούς προστασίας και επαγρύπνησης,

ιδίως μάλιστα όταν συνδέεται στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού

με μία ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση, η οποία χαίρει

αναγνωρισιμότητας και φέρει το κύρος και τη φήμη της καλής ποιότητας

και της εγγύησης, διότι τότε αποτελεί πόλο έλξης για πιθανή κακόπιστη

αντιγραφή από ανταγωνιστές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πιστών και

εξόφθαλμων αντιγραφών σημάτων φήμης από νέους σηματούχους, οι

οποίοι, λόγω αδράνειας και αδιαφορίας του προγενέστερου (αρχικού)

δικαιούχου του σήματος φήμης, κατάφεραν δόλια και κακόπιστα να

σφετεριστούν τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα του με ολέθριες

συνέπειες για την επιχείρηση και το πελατολόγιό της.

Η έννομη προστασία για το εμπορικό σήμα είναι λοιπόν που μπορεί να

επιδιώξει ο θιγόμενος και ζημιωμένος δικαιούχος προγενέστερου

σήματος διακρίνεται σε αστική, διοικητική και ποινική και επιλέγεται

ανάλογα με το είδος της προστασίας που επιδιώκει ο θιγόμενος

δικαιούχος εμπορικού σήματος.

Επιλογές όταν συνειδητοποιήσουμε ότι έχει αντιγραφτεί το εμπορικό σήμα μας

Υπάρχουν οι κάτωθι επιλογές για τον δικαιούχο εμπορικού σήματος, ο

οποίος εν δυνάμει διαπιστώνει ότι του έχουν αντιγράψει το εμπορικό του

σήμα:

  1. Αν η αντιγραφή ή παραποίηση ενός σήματος γίνεται από έναν

κακόπιστο τρίτο ανταγωνιστή με την παράνομη χρήση του στις

συναλλαγές, η ενδεικνυόμενη έννομη προστασία είναι η αστική

και παρέχεται μέσω της άσκησης αγωγής άρσης της προσβολής

και παράλειψής της στο μέλλον ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου

Πρωτοδικείου της χώρας. Όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος ή

κατεπείγουσα περίπτωση, για την επιτάχυνση της έννομης

προστασίας ενδείκνυται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εν

δυνάμει οδηγεί σε έκδοση δικαστικής αποφάσεως εντός μόλις

ολίγων ημερών (6-10). Αν μάλιστα ο προγενέστερος σηματούχος

και θιγόμενος μπορεί να αποτιμήσει με οικονομικά στοιχεία τη

ζημία που έχει υποστεί η επιχείρησή του από την παράνομη

αντιγραφή του σήματός του, μπορεί να εγείρει και αγωγή

αποζημίωσης και αδικαιολογήτου πλουτισμού.

  1. Πιο επικίνδυνο ωστόσο ομοιάζει το σενάριο ο κακόπιστος

τρίτος στην προσπάθειά του να αντιγράψει το προγενέστερο

σήμα φήμης μίας επιχείρησης, να προσπαθήσει δόλια να το

κατοχυρώσει, επιχειρώντας μικρές παραλλαγές και καταθέτοντας

σχετική αίτηση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στο αρμόδιο

Υπουργείο Εμπορίου. Σ’ αυτήν την περίπτωση ενδείκνυται η

διοικητική προστασία για το εμπορικό σήμα, δεδομένου ότι ο

προγενέστερος δικαιούχος του σήματος θα πρέπει να σταματήσει

τη διαδικασία απόκτησης του σήματος από τον κακόπιστο τρίτο

είτε προληπτικά, ασκώντας σχετική προσφυγή (εάν η αίτηση

κατοχύρωσης έγινε παρανόμως δεκτή με έκδοση οριστικής

απόφασης του εισηγητή) ή αίτηση διαγραφής (εάν η αίτηση

κατοχύρωσης έγινε δεκτή αμετάκλητα και ο προγενέστερος

δικαιούχος δεν πρόλαβε εντός τριμήνου από την έκδοσή της να

ασκήσει σχετική προσφυγή) ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής

Σημάτων.

  1. Μία τρίτη εναλλακτική οδός, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί

ταυτοχρόνως με τις δύο προηγούμενες είναι η ποινική οδός, η

οποία οδηγεί σε ποινική προστασία μέσω άσκησης ποινικής δίωξης

για διάπραξη ιδιωνύμων εγκλημάτων διάπραξης παραποίησης ή

απομίμησης του προγενεστέρως νομίμως κτηθέντος εμπορικού

σήματος.

Βασικά συμπεράσματα

Επειδή το σήμα είναι το βαρόμετρο για την

αναγνωρισιμότητα και τη φήμη μίας

επιχείρησης και την προσέλκυση του

καταναλωτικού κοινού, χρειάζεται η

διαρκής νομική περιφρούρησή του.

Κρίσιμη είναι λοιπόν η ανάθεση της

δύσκολης και επικίνδυνης διαδικασίας του

διαρκούς νομικού ελέγχου για πιθανές αντιγραφές του εμπορικού

σήματος ή πιθανές αιτήσεις για κατοχύρωση παραπλήσιων σημάτων σε

έμπειρο δικηγορικό γραφείο, προκειμένου να αποφευχθούν οι

δυσάρεστες εκπλήξεις που συνεπάγονται ενδεχομένως ακόμη και την

παύσης της δραστηριότητας για μία επιχείρηση.

Για περισσότερα σχετικά με την ασφαλή κατοχύρωση του εμπορικού

σήματος επισκεφτείτε το http://www.ntova.gr

Leave a Reply