Εκλογες στο ΙΝΚΑ Κορινθιας

0

image

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2251/94, «προστασία καταναλωτών» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του ν.3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α/10-07-2007), οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ θα γίνουν στα γραφεία μας, οδός Εθν. Αντίστασης 30, 4ος όροφος στην Κόρινθο την 15/4/2016 ώρες 17.30 έως 21.00 και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας την 22/4/2016, επίσης ώρες 17.30 έως 21.00.

Καλούνται τα μέλη προσέλθουν και να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Απάντηση