Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση του ΠΣ ΑΛΜΥΡΗΣ από την κάλυψη του Ηλέκτρα