Το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών διοργάνωσε εκδήλωση για τον Εορτασμό του πραστάτου Αγίου Ματθαίου του Ακτήμονος (16ος αιώνας) από την Σικυώνα.