Είναι εικόνες που έχουν τραβηχτεί κοντά στο νηπιαγωγείο στην οδό Πηρυνης