Εικόνες που μας έστειλε αναγνώστης από το δήμο Κορινθιων

2

Είναι εικόνες που έχουν τραβηχτεί κοντά στο νηπιαγωγείο στην οδό Πηρυνης

Leave a Reply