Εικόνες από την εκδήλωση της ομάδας αστρολογίας της βιβλιοθήκης Κορίνθου στην εκλειψη

0

image

Η Ομάδα Αστρονομίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου παρακολουθεί το φαινόμενο της μερικής ηλιακής έκλειψης.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Leave a Reply