2015-01-06 16.20.02

Πιάσαμε στα πράσα τη νέα Ειδική μονάδα καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων με την κωδική ονομασία Κ.ΟΠ.ΡAN
Τα αρχικά είναι από τα
Κ.αθαριότητα
ΟΠ.ερειτιον
ΡΑΝ.ταπλαν

Κάνουν διαλογή στην πηγή και ταφή υπολειμμάτων.

image