Ο αντιπεριφερειάρχης Απ. Παπαφωτίου μας ενημέρωσε για την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της δαπάνης για τη μελέτη προστασίας και ανάδειξης του Δίολκου