Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό μελέτη για την προστασία του Δίολκου

0

Ο αντιπεριφερειάρχης Απ. Παπαφωτίου μας ενημέρωσε για την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της δαπάνης για τη μελέτη προστασίας και ανάδειξης του Δίολκου

Leave a Reply