Δύο τελευταίες παραστάσεις για “Το σεργιάνι μας στον κοσμο” 

0

Δύο ακόμα παραστάσεις σε Λεχαιο και Σολωμό για την πολύ πετυχημένη παράσταση “Το σεργιάνι μας στον κοσμο” του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου Κορινθίων. 

Απάντηση