Μια ομολογουμένως καλή προσπάθεια για την προώθηση της ανακύκλωσης μέσω των μαθητών από το δήμο Ξυλοκάστρου και τον αντιδήμαρχο του κ. Κουσουλο.