Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών σε κατασκηνώσεις του Νομού

0

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας, SROPT CAMP Α.Ε. (Λουτράκι), RANCH SKOlJRAS ΑΕ. (Σοφικό), SlJMMER FUN Ε.Π.Ε. (Ξυλοκέριζα) & FREELAND Ε.Π.Ε. (Χιλιομόδι) και μετά την ευγενική τους χορηγία, στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, παραχωρούν δωρεάν σαράντα οκτώ (48) θέσεις φιλοξενίας κατά την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο, σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε ένδεια.

Κατόπιν αυτών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Οποια οικογένεια επιθυμεί να συμμετάσχει το παιδί της, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, στο εν λόγω κατασκηνωτικό πρόγραμμα (οι αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 16/6/2017 μέχρι 27/6/2017 και οι υπόλοιπες 43 θέσεις αφορούν μέρος του χρονικού διαστήματος από 3/8/2017 έως 27/8/2017), μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Αδειμάντου 22, Κόρινθος) με καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης αυτής, την Τετάρτη 14/06/2017, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Αίτηση του Γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2015.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο. οι πολύτεκνοι, εκτός του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο, θα υποβάλουν και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο γονέα. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την οικονομική αδυναμία της οικογένειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στα τηλέφωνα των Κοινωνικών Λειτουργών της Υπηρεσίας μας (2741363319 και 2741363320).

Απάντηση