Δωρεά τηλεοράσων και πιεσόμετρων του Συλλόγου Νεφροπαθών “Η Ελπίδα” στο Νοσοκομείο Κορίνθου

0

20160415_104951

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών συνεχίζει την έντονη δραστηριότητά του στηρίζοντας τη μονάδα τεχνητού νεφρου με τις δωρεες τους. Αυτή τη φορά έδωσαν 4 τηλεοράσεις και 4 πιεσόμετρα αναγκαία για τους ανθρώπους που κάνουν τις αιμοκαθάρσεις. Τη δωρεά έκανε αποδεκτή ο εκτελών χρέη διοικητή Νίκος Καμπάς και ο Αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Ηλίας Κοφινάς.

20160415_104840 20160415_104927  \

Απάντηση