Δήμος Κορινθίων: ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 για υπαίθριους – κοινόχρηστους χώρους

0

Η προετοιμασία και η διεκδίκηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών πόρων για τον Δήμο Κορινθίων είναι μία διαρκής προσπάθεια που συνεχίζεται και εξελίσσεται με επιτυχία, δείχνοντας όραμα, σχέδιο, συνέπεια και εν τέλει αποτελεσματικότητα.

  • ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 € από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

«𝝙𝝦𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝗𝝖𝝠𝝠𝝤𝝢𝝩𝝞𝝟𝝤𝝪 𝝞𝝨𝝤𝝛𝝪𝝘𝝞𝝤𝝪» 𝟮𝟬𝟮𝟮

𝝨𝝬𝝚𝝙𝝞𝝖 𝝖𝝨𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝗𝝖𝝨𝝞𝝡𝝤𝝩𝝜𝝩𝝖𝝨 (𝝨.𝝖.𝝥.)”

  • ΩΦΕΛΕΙΕΣ

(από την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου):

Η Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, σε δίκτυα πεζής μετακίνησης ή οδεύσεις διαφυγής

Η εκπόνηση του Σχεδίου για τον 𝝙𝝜𝝡𝝤 𝝟𝝤𝝦𝝞𝝢𝝝𝝞𝝮𝝢 θα συμπεριλαμβάνει:

𝝪𝝫𝝞𝝨𝝩𝝖𝝡𝝚𝝢𝝜 𝝟𝝖𝝩𝝖𝝨𝝩𝝖𝝨𝝜:

Ανάλυση και αξιολόγηση για εξασφάλιση προσβασιμότητας

Στους υπαίθριους δημόσιους Κοινόχρηστους Χώρους

Στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα

𝝥𝝦𝝤𝝩𝝚𝝞𝝢𝝤𝝡𝝚𝝢𝝚𝝨 𝝥𝝖𝝦𝝚𝝡𝝗𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨:

Τεχνική Έκθεση περιγραφής των παρεμβάσεων

Χάρτες ανά περιοχή παρέμβασης

Πίνακα των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας

Χρονοδιάγραμμα & Προγραμματισμό υλοποίησης των απαιτούμενων διαμορφώσεων & κατασκευών, μέσω σύνταξης:

Αρχιτεκτονικής Μελέτης

Μελέτης Προσβασιμότητας

Λοιπών υποστηρικτικών Μελετών

Ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.

Leave a Reply