Δήμος Κορινθίων: Η ηλεκτροκίνηση μπαίνει στη ζωή των Κορινθίων

0

𝝙ί𝝹𝞃𝞄𝝾 𝟱𝟬 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝝺έ𝝾𝝼 𝞂𝝶𝝻𝝴ί𝞈𝝼 𝞂𝝴 𝝾𝝺ό𝝹𝝺𝝶𝞀𝝾 𝞃𝝾 𝝳ή𝝻𝝾

Την πρόταση του για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων υπέβαλλε ο Δήμος Κορινθίων στο Πράσινο Ταμείο ανταποκρινόμενος στην «πρόκληση» της ηλεκτροκίνησης, ενός περιβαλλοντικά ορθού τρόπου μετακίνησης με οφέλη αυταπόδεικτα.

𝜯𝝄 𝜮𝝌έ𝜹𝜾𝝄 έ𝝌𝜺𝜾 𝜺𝝃𝜶𝝈𝝋𝜶𝝀𝜾𝝈𝝁έ𝝂𝜼 𝝌𝝆𝜼𝝁𝜶𝝉𝝄𝜹ό𝝉𝜼𝝈𝜼 𝝁𝜺𝝀έ𝝉𝜼ς 𝝁𝜺 𝝅𝝄𝝈ό 59.520 𝜺𝝊𝝆ώ και προβλέπει την χωροθέτηση δημόσιων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχων θέσεων στάθμευσης με ένα κατ ελάχιστον σημείο επαναφόρτισης ανα 1.000 κατοίκους, ήτοι πάνω από 50 σημεία σε όλο το δήμο και ειδικά στις τουριστικές περιοχές του.

🔳𝜪 𝜟ή𝝁𝝄ς, 𝜺𝝅𝜺𝝂𝜹ύ𝝄𝝂𝝉𝜶ς 𝝈𝜺 𝝁𝜺𝜽ό𝜹𝝄𝝊ς 𝝅𝝄𝝊 𝜹𝝆𝝄𝝊𝝂 𝜶𝝂𝜶𝜿𝝄𝝊𝝋𝜾𝝈𝝉𝜾𝜿ά 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄 𝝅𝜺𝝆𝜾𝜷ά𝝀𝝀𝝄𝝂, ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση που «άνοιξε» στις 23 Νοεμβρίου και κατέθεσε την πρόταση του την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Τα ΣΦΗΟ θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

𝝤 «𝝫ά𝝹𝝴𝝺𝝾ς 𝝨.𝝫.𝝜.𝝤.» 𝝷𝝰 𝞂𝞄𝝻𝝿𝝴𝞀𝝸𝝺𝝰𝝻𝝱ά𝝼𝝴𝝸:

• Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ με το ήδη εκπονούμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και τα κυκλοφοριακά, χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του Δήμου.

• Χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων-Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης.

• Έκθεση Διαβούλευσης.

• Ολοκλήρωση Φακέλου & Εφαρμογή Σχεδίου.

𝞣𝞸 𝞹𝞺ό𝞬𝞺𝞪𝞵𝞵𝞪 𝞮ί𝞶𝞪𝞲 3𝞮𝞽ές 𝞪𝞶𝞪𝞵έ𝞶𝞮𝞽𝞪𝞲 𝟂𝞼𝞽ό𝞼𝞸 𝞶 𝞪𝞳𝞸𝞴𝞸𝞾𝞱ή𝞼𝞸𝞾𝞶 𝞳𝞪𝞲 ά𝞴𝞴𝞮ς 𝞹𝞺𝞸𝞼𝞳𝞴ή𝞼𝞮𝞲ς

Leave a Reply