Στον αέρα έργα !

Κυκλική οικονομία ζητά η Ε.Ε. !

Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αφορμή την αίτηση χρηματοδότησης του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου επισημαίνεται ότι, για να χρηματοδοτηθούν έργα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο πρέπει να καλύπτουν τους στόχους των νέων οδηγιών (10% υπόλειμμα για ταφή) και παράλληλα να έχει εφαρμοστεί από πριν ή να εφαρμόζεται παράλληλα με την κατασκευή σύστημα διαλογής στην πηγή 4 ρευμάτων.

Επίσης, η επιφύλαξη για υπερδιαστασιολόγηση του συγκεκριμένου έργου αντανακλά σε όλα τα έργα, εκτός εάν αξιοποιηθούν τα έργα που λειτουργούν ή κατασκευάζονται για υποδοχή απορριμμάτων από μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, αντί να μεταφέρονται τα απορρίμματα σε τεράστιες αποστάσεις με αντίστοιχα τεράστιο κόστος, όπως γίνεται σήμερα.

Με ενδιαφέρον αναμένεται ο Εθνικός Σχεδιασμός που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδοομάδα από τον κ. Χατζηδάκη Υπουργό και τον κο Γραφάκο Γ.Γ. διαχείρισης αποβλήτων, για να δούμε ποια προβλήματα από αυτά επιλύει και πώς.