Δελτίο τύπου του ΙΝΚΑ Κορινθίας για ακατάλληλα προϊόντα

0

Περίπου 250 καταγγελίες καταναλωτών για νοθευμένα και ακατάλληλα τρόφιμα, που
κυκλοφορούν στην αγορά έχει λάβει μέσα στο 2017 το ΙΝΚΑ Κορινθίας.
Σύμφωνα με τις δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, που διενεργήθηκαν
παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα του ΙΝΚΑ, διαπιστώθηκε ότι σε διάφορα δείγματα τροφίμων
που πάρθηκαν από σημεία πώλησης ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων (μερικές
φορές πάνω από 50%) βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

 Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 20% των δειγμάτων βρέθηκαν με
ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 57% από αυτά είχαν
σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 56% των δειγμάτων αυτών
νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε
ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη
σκόνης γάλακτος και συνθετικών χρωμάτων.
 Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για να διαπιστώσει ότι δυστυχώς στην περίοδο
του καλοκαιριού κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και
γιαούρτια, πρόβιου και κατσικίσιου, πράγμα το οποίο απαγορεύεται επειδή την
περίοδο αυτή δεν παράγουν γάλα τα ζώα αυτά.
 Στα αλλαντικά σε ποσοστό 56% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και
νιτρικά , βρέθηκε υψηλότερη κατά 100% του επιτρεπόμενου ορίου.
 Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του καταναλωτικού κοινού
ως προς το τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες, που αναγράφουν για
διαφημιστικούς – marketing λόγους την φράση «φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα
μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με άρωμα από φρούτο.
 5. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες στους όρους
διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που
αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του
Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρετικά
περιορισμένες έως ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που
κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.
Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς
μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες
με ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από
38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο είναι 18ο βαθμοί Κελσίου.
Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και
εντερόκοκκους που βρήκαμε στα εμφιαλωμένα νερά, το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό
για τη δημόσια υγεία στο 16% των δειγμάτων.
 Στα λαχανικά από έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υψηλών
συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών, βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο,
μόλυβδος, υδράργυρος).
 8.Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα βρέθηκαν 4 απαγορευμένα βελτιωτικά και
προσθετικά σε ποσοστό 10% των δειγμάτων που πήραμε, ενώ διαπιστώθηκε ότι
συστηματικά οι φούρνοι δεν ζυγίζουν το ψωμί, ούτε αναγράφουν την ακριβή τιμή
κιλού.
Το ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες νομικές
ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί την προστασία της δημόσιας υγείας και συστήνει
στους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, να μελετούν πολύ προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξεως και
τις ετικέτες των προϊόντων, να καταγγέλλουν κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους
φορείς και υπηρεσίες και στο ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (2741550411), να μην αποθηκεύουν
μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων και να ασχολούνται οι ίδιοι με το φαγητό των παιδιών
τους.

Απάντηση