Δεύτερη μέρα του 3ου συνεδρίου του ΠΕΔιΣ

0

Ξεκίνησαν σήμερα οι συνεδρίες του 3ου Τακτικού Συνεδρίου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Λουτράκι, στο Club Hotel Casino Loutraki.

Το Συνέδριο έχει θέμα «Δημοκρατία, ανάπτυξη και ασφάλεια: Πολιτική σε συνθήκες αβεβαιότητας».

Η γενικότερη περιγραφή των θεμάτων του Συνεδρίου συνοψίζεται ως εξής :

Οικονομίες και πολιτικά συστήματα εισέρχονται σε στάδια σημαντικών μεταβολών. Κραταιά κόμματα δοκιμάζονται από την άνοδο της επιρροής νεοπαγών κομμάτων και νεόκοπων πολιτικών. Στα εκλογικά σώματα παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις στις προτιμήσεις ψήφου, συχνά προς την κατεύθυνση αντισυστημικών δυνάμεων. Νέες ηγεσίες δημιουργούν καινούρια δεδομένα σε θέματα διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας και, παράλληλα, αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τη στρατηγική κρατών όπου παρατηρείται υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών και συγκέντρωση εξουσίας σε μονοπρόσωπους θεσμούς. Στο οικονομικό επίπεδο η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί στα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης. Οι αντίρροπες προκλήσεις, πέραν της Ευρώπης, του οικονομικού προστατευτισμού και της περαιτέρω απελευθέρωσης στη διακίνηση κεφαλαίων και αγαθών υποχρεώνουν σε νέες προσαρμογές. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει το διάλογο για το θεσμικό και πολιτικό μέλλον της, με δεδομένο το Brexit και τη διαφαινόμενη διάσταση προτεραιοτήτων μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της.

Πώς ερμηνεύονται οι σύγχρονες εξελίξεις υπό το πρίσμα διαφορετικών κοινωνικών επιστημών; Στοιχειοθετείται κατάσταση κρίσης ή πρόκειται για αναμενόμενη μεταβολή; Ποια θα είναι τα νέα χαρακτηριστικά για τη δημοκρατία, την οικονομία, το κράτος, τη διεθνή συνεργασία και ασφάλεια;


Τα παραπάνω ερωτήματα, μεταξύ άλλων, θα απασχολήσουν ερευνητές από τα πεδία της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Οικονομίας, του Δικαίου, της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας. Οι εισηγήσεις τους εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Πολιτικό σύστημα, θεσμοί και οικονομική κρίση.
  • Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκλήσεις για τη θεωρία και την πολιτική.
  • Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και διαπολιτισμικότητα στην Ευρώπη.
  • Διεθνής και περιφερειακή αστάθεια: Θεωρητικοί προβληματισμοί και προκλήσεις πολιτικής.
  • H καταπολέμηση της φτώχειας και η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους σε ανάγκη: Αναζητώντας καινοτόμες ιδέες.
  • Το μέλλον της απασχόλησης: Αναζητώντας νέα μοντέλα οργάνωσης της αγοράς εργασίας και κατανομής του πλούτου.
  • Πολιτική βία και τρομοκρατία: πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αποτυπώσεις.
  • Δυσαρέσκεια, δικαιοσύνη, νομιμοποίηση και σταθερότητα.
  • Η φιλοσοφική αναζήτηση της ευτυχίας σε καιρούς αβεβαιότητας.

 

 

  

  

 

  

  

 

 


Στις σημερινές συνεδρίες το πρωί ομιλητές ήταν δύο συμπολίτες μας, η Κατερίνα Οικονόμου και ο Βασίλης Μπαλάφας.

Η Κατερίνα Οικονόμου ήταν στο πάνελ με τους Γεώργιο Αρχόντα, Αριστείδη Νάκα, Γεράσιμο Ιλινόιου – Τσουρούφλη και Νικόλαο Χουρσαλά.

Το θέμα της είχε τίτλο «Πολιτική ηγεσία και διοικητική μεταρρύθμιση στην κρίση. Περίπτωση αναγκαίας “αλλαγής παραδείγματος” πολιτικής;» και η περίληψη της παρουσίασης ήταν η εξής :

Παρά τα διδάγματα της κρίσης, η κατάσταση της Δημόσιας Διοίκησης, παραμένει εμπόδιο στην προοπτική και τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Τα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης που επιχειρήθηκαν μέχρι το 2009 (με περιόδους αδράνειας ή/και αστοχίας), δεν τελεσφόρησαν κατά τρόπο και έκταση ικανών να λειτουργήσουν αποτρεπτικά της σοβούσας κρίσης και των επιπτώσεών της. Εφτά χρόνια αργότερα, η διαχείριση του στόχου της μεταρρύθμισης του κράτους και της δημόσιας διοίκησης μέσω νευραλγικών διαρθρωτικών αλλαγών, που δεσπόζει ως
πρωταρχικό μέσο ανάκαμψης της χώρας, ως (απαρέγκλιτη) προϋπόθεση εκπλήρωσης δανειακών συμφωνιών, ως κυβερνητική «στρατηγική», δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή κατά περιπτώσεις έχει αποτύχει. Η αναζήτηση των λόγων, ειδικώς εξετάζοντας την περίοδο της κρίσης, ως συγκυρία αυταπόδεικτης αναγκαιότητας αλλαγής/δράσης (ενδεχομένως και ως ευκαιρίας) υπό δυσμενείς συνθήκες, οδηγεί τη μελέτη στην αξιολόγηση της πρακτικής και τη στοιχειοθέτηση της ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας, δεδομένου του εξ ορισμού πρωταρχικού ρόλου της στο σχεδιασμό και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ποιες εμπειρίες αντλούνται από τη διαχείριση της συγκυρίας; Εμπέδωση του διακυβεύματος, εθνική στρατηγική μεταρρύθμισης και ownership ή νομοθέτηση (ευρεσιτεχνικών) «ισοδύναμων» μέτρων επίτευξης δημοσιονομικών στόχων συμφωνιών; Συνοχή και συνέπεια ή αποσπασματικότητα και αέναη μεταβολή/αναβολή μεταρρυθμίσεων;

Μεταρρυθμιστική ρητορική ή ετοιμότητα και ικανότητα; Ποια τα χαρακτηριστικά των κυβερνήσεων και οι παράγοντες επιρροής στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας που καθόρισαν την εξέλιξη του μεταρρυθμιστικού διακυβεύματος; Τελικά, σε ένα μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, και δεδομένης της εμπειρίας και της υστέρησης χρόνου και κοινωνικής αντοχής, αποτελεί η περίπτωση της διοικητικής μεταρρύθμισης, εξεταζόμενης από τη σκοπιά της εκπόρευσής της από την πολιτική ηγεσία, επιχείρημα και τεκμήριο υπέρ της ανάγκης «αλλαγής παραδείγματος» πολιτικής στην Ελλάδα;

Ο Βασίλης Μπαλάφας βρέθηκε στο πάνελ με τους Ευφροσύνη Μπόθου, Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης, Αναστασία Τσαρτσάρα και Φωτεινή Ιωαννίδη.

Το θέμα του είχε τίτλο «Η εσωτερική (in-house) ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ ως μεταρρυθμιστικός επιταχυντής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η περίπτωση της ΠΕ Κορινθίας» και η περίληψη :

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί παράγοντα άρρηκτα συνδεδεμένο με τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ευρύτερα του Δημοσίου Τομέα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ευρεία εξάπλωση των ΤΠΕ δημιούργησε προσδοκίες για μια πλήρη αλλαγή στον χαρακτήρα και τις συνθήκες του Δημοσίου Τομέα, με τους πιο αισιόδοξους να οραματίζονται μια ολοκληρωτική αλλαγή της παραδοσιακής γραφειοκρατίας.

Είκοσι χρόνια περίπου μετά, γνωρίζουμε πλέον ότι οι, βασισμένες στις ΤΠΕ, αλλαγές στους Δημόσιους Οργανισμούς δεν είναι ούτε αυτονόητες, ούτε αυτο-εκπληρούμενες. Αναπόφευκτα επηρεάζονται και συχνά αποσαθρώνονται λόγω των τυπικοτήτων των καθιερωμένων πρακτικών εντός των Οργανισμών. Εξετάζοντας το περιβάλλον εντός του οποίου συντελέστηκαν ορισμένα θετικά βήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά το 2010, προσδοκούμε να αναδείξουμε την αξία και τη σημασία της εσωτερικής (in-house) ανάπτυξης δεξιοτήτων ΤΠΕ, και να υπογραμμίσουμε τον κεντρικό ρόλο της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού ενδογενώς. Υποστηρίζουμε ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να επιταχύνει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και να λειτουργήσει καταλυτικά ως προς την επιτυχή τους έκβαση. Δείχνουμε πώς ορισμένοι παράγοντες που λειτουργούν στο πεδίο ουσιαστικά απειλούν την ευόδωση των όποιων επιδιώξεων.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε πως η ύπαρξη ενός εκτεταμένου και κατακερματισμένου θεσμικού πλαισίου, που απεικονίζεται στην πληθώρα των επίσημων κανονιστικών κειμένων, καταδεικνύει την προσκόλληση στην εξαντλητική περιγραφή που όμως είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη τόσο από το πεδίο εφαρμογής, όσο και από τη διαδικασία της υλοποίησης.

Η περίπτωση της ΠΕ Κορινθίας σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής των ΤΠΕ και νέων υπηρεσιών, έδειξε ότι η εσωτερική (in-house) ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ μπορεί να λειτουργήσει ως μεταρρυθμιστικός επιταχυντής θετικών αλλαγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τηρώντας δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, εφαρμόζοντας την εσωτερική (in-house) κατάρτιση, συνδυαστικά με την επιτόπια κατάρτιση (on-the-job training). Δεύτερον, προσπαθώντας να απλοποιούνται διαδικασίες και να αυξάνεται ο βαθμός πρακτικής εφαρμογής πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν αντιμέτωποι με έναν κυκεώνα περιγραφικού κανονιστικού πλαισίου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται και αύριο Κυριακή.

Leave a Reply