Οι εγκέφαλοι της επιχείρησης έφυγαν χωρίς να πάρουν τα χρηματα.

Φωτογραφίες Θανάσης Περαχωριτης