Αυτή ήταν η πιο σημαντική πρόταση για το μέλλον της Συνεταιριστικής

0

image

Μας ήρθε σαν πληροφορία και την επιβεβαιώσαμε. Εκπληκτική ιδέα για να βοηθηθεί η Πελοποννησιακη Τράπεζα από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης για την αύξηση που ολοκληρώνεται αύριο 18 Δεκέμβρη. ..
Η πρόταση ήταν να γίνει συνάντηση στο υπουργείο τη Δευτέρα στις 21.
Πάμε καλά. ..

Απάντηση