Menu

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ

αθλουπολη

Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και που χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. Στην πράξη χρησιμοποιούνται πολλές δεξιότητες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, για τη λήψη αποφάσεων επιστρατεύουμε την κριτική σκέψη, π.χ. «ποιες είναι οι επιλογές μου;»και την εκτίμηση των αξιών μας , π.χ. «τι είναι σημαντικό για μένα;». Τελικά, είναι από τη σχέση των διαφόρων δεξιοτήτων ζωής που προκύπτουν τα αποτελέσματα συμπεριφορών. Οι δεξιότητες ζωής σχετίζονται με:
• Τον σεβασμό για τον εαυτό μας και τους άλλους
• Την επικοινωνία
• Τις κοινωνικές δεξιότητες
Γιατί διδάσκουμε τις δεξιότητες ζωής;
Τα δημοκρατικά πολιτεύματα έχουν ανάγκη από ενεργούς, ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες. Πολίτες που θέλουν και μπορούν να είναι υπεύθυνοι για τους εαυτούς τους,τις κοινωνίες τους και να συνεισφέρουν στις πολιτικές διεργασίες.
Τα δημοκρατικά πολιτεύματα εξαρτώνται από πολίτες που μεταξύ άλλων:
• γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη
• ενημερώνονται για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
• ενδιαφέρονται για την ευημερία των άλλων
• εκφράζουν με σαφήνεια τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους
• είναι ικανοί να ασκούν επιρροή
• είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας
• δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες.
Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται από μόνες τους, αλλά μαθαίνονται. Ενώ ορισμένες δεξιότητες ζωής μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εμπειρίας στο σπίτι ή στο εργασιακό περιβάλλον, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να εφοδιαστούν οι πολίτες με όλα όσα είναι απαραίτητα για τον ενεργό ρόλο που καλούνται να παίξουν στην πολύπλοκη και πολυμορφική κοινωνία του σήμερα. Για να ασχοληθούν πραγματικά οι πολίτες με τα κοινά απαιτείται μια πιο διεξοδική προσέγγιση στην αγωγή του πολίτη. Οι δεξιότητες ζωής έχουν θέματα:
• αληθινά: επηρεάζουν στην πραγματικότητα τις ζωές των ανθρώπων
• επίκαιρα
• ορισμένες φορές ευαίσθητα: μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με οικογένεια ή φίλους
• συχνά αμφιλεγόμενα: οι άνθρωποι διαφωνούν ή κρατούν σκληρή στάση απέναντί τους
• εν τέλει ηθικά: σχετίζονται με το τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι σωστό ή λάθος,καλό ή κακό, σημαντικό ή ασήμαντο στην κοινωνία.

Πώς ωφελεί τους νέους η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής;
• Τους βοηθά να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους, όπως ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις
• Τους δίνει φωνή: στο σχολείο, στις κοινότητες και στην κοινωνία
• Τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά, καθώς αναπτύσσει την εμπειρία που είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την κατανόηση των υποχρεώσεών τους, ενώ τους προετοιμάζει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη ζωή τους ως ενηλίκων κι εργαζομένων.

Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής περιλαμβάνει ευρύ φάσμα στοιχείων μάθησης:
• Γνώση και κατανόηση: Για θέματα,όπως νόμους και κανόνες, τη δημοκρατική διαδικασία, τα μέσα ενημέρωσης,τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, το χρήμα και την οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον κόσμο ως μια παγκόσμια κοινότητα, καθώς και για έννοιες όπως η δημοκρατία,η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία, η εξουσία και το κράτος δικαίου.
• Δεξιότητες και ικανότητες: Κριτική σκέψη, ανάλυση πληροφοριών, έκφραση απόψεων, συμμετοχή σε συζητήσεις και διαλόγους, διαπραγμάτευση, επίλυση διαφορών και συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις.
• Αξίες και συμπεριφορές: Σεβασμός για τη δικαιοσύνη,τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου,δεκτικότητα, ανοχή, θάρρος για υποστήριξη μιας άποψης και προθυμία να ακούμε, να συνεργαζόμαστε και να υπερασπιζόμαστε άλλους ανθρώπους.
Η πιο αποτελεσματική μορφή μάθησης στην εκπαίδευση για τις δεξιότητες ζωής είναι:
• ενεργός: δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω της πράξης
• διαδραστική: χρησιμοποιεί τη συζήτηση και το διάλογο
• σχετική με τα πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και η κοινωνία
• κριτική: ενθαρρύνει τους νέους να σκέφτονται μόνοι τους
• συνεργατική: περιλαμβάνει ομαδική εργασία και συνεργατική μάθηση
• συμμετοχική: δίνει τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης

Επειδή πολλά και ουσιαστικά θέματα έχουν μείνει για χρόνια έξω από τους στόχους του Εκπαιδευτικού συστήματος αναδύεται τώρα και με ευκαιρία την οικονομική και κοινωνική κρίση ένα
σημαντικό ερώτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έχει να κάνει όχι αν μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά εάν μαθαίνουν οι ενήλικες και σε αυτό οφείλουμε να δώσουμε μια καταφατική απάντηση.

ΠΗΓΗ: Πρόγραμμα Δεξιότητες Ζωής
British Council GREECE.

Νίκος Ξένος

Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Μητρώο Κ.Δ.Π ΕΚΔΔΑ
Ειδίκευση Συμβουλευτική
Προσανατολισμός

αθλουπολη

Categories:   Απόψεις

Comments

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: