Αποκαταστάθηκε ο δρόμος στις Κεγχριες

0

Η πρόσβαση στις αρχαιότητες των Κεγχρεών αποκαταστάθηκε με μέριμνα και έξοδα του δήμου Κορινθίων.
Οι τεχνικές υπηρεσίες έκαναν εξαιρετική δουλειά..

Απάντηση