Με απευθείας αναθέσεις …ακόμα και τα σχολικά γεύματα !

0

Με απευθείας αναθέσεις δίνει τα σχολικά γεύματα το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με εκπρόθεσμη τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών που εισάγεται στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Με την εκπρόθεσμη τροπολογία που φέρει τον τίτλο «Θέσπιση Προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”» προβλέπει σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το προσεχές τρίμηνο, «η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοια να μπορεί να συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων με την διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 4412/2015 (απευθείας αναθέσεις ) εφόσον η αξία σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5 του ανωτέρου νόμου (750.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ)»!

Το κόστος της εφαρμογής του τρίμηνου προγράμματος, εκτιμάται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει την τροπολογία ότι θα είναι « η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με το Υπουργείο , σε 875 χιλ. ευρώ περίπου (συμμετοχή 10.000 μαθητών προς 2,5 ευρώ /γεύμα για 35 σχολικές ημέρες)»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογία ο τρόπος αυτός των απευθείας αναθέσεων κρίνεται επιβεβλημένος καθώς «δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Απάντηση