Ανακοίνωση της Α ΕΛΜΕ για τις δημιουργικές εργασίες

0

Το Υπουργείο Παιδείας, μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας πολιτικής του ηγεσίας πριν τις Γιορτές, συνεχίζει να υλοποιεί τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης για την Παιδεία και τη ριζική αναδιάρθρωση της δομής του Δημόσιου Σχολείου. Αυτά τα μέτρα είναι πολλά και αφορούν άμεσα την Περιγραφική Αξιολόγηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση,  τη Μαθητεία στα ΕΠΑΛ, τη λειτουργία των Ολιγομελών τμημάτων, τη Θεματική Εβδομάδα και τις Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο. Στη συνέχεια, ο υπουργός δήλωσε ότι  μέχρι τον Μάρτιο οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το Λύκειο με βάση τα πορίσματα του Εθνικού διαλόγου θα είναι έτοιμες, δηλαδή, οι αλλαγές στη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου για Εθνικό Απολυτήριο και Πανελλαδικές, η Αξιολόγηση στελεχών, η Αυτοαξιολόγηση κι η Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, οι ριζικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στις αναθέσεις μαθημάτων και οι αλλαγές στις υπηρεσιακές μεταβολές με παρεμβάσεις και στα ΠΔ 50 και 100. 
 Ειδικά για τις Δημιουργικές Εργασίες το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας έχει να επισημάνει τα εξής:
Οι εργασίες των μαθητών είναι μια μορφή μάθησης που οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθηκών, της διδακτέας ύλης, του ωρολογίου προγράμματος, της παιδαγωγικής ευθύνης και ελευθερίας τους. Ως εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν διαφωνούμε με εναλλακτικές μορφές μάθησης των μαθητών αλλά επιμένουμε στην ύπαρξη προϋποθέσεων ώστε να αναπτυχθεί η κριτική και δημιουργική ικανότητα των μαθητών και η διεύρυνση των γνώσεων τους.

Η υποχρεωτικότητα και η προχειρότητα εισαγωγής των «δημιουργικών εργασιών» στην Α’ και Β’ τάξη Λυκείου στη φετινή χρονιά, προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η σχετική εγκύκλιος εστάλη στα σχολεία στις 23/12/2016! με θέμα: 

 Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017

  Επισημαίνουμε ότι δεν έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση. Στα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων που έχουν σταλεί από το Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία αναφορά για υποχρεωτικές εργασίες και καμία ελάφρυνση στη διδακτέα ύλη. Την ώρα που οι εκπαιδευτικοί μοχθούν για την ολοκλήρωση και την αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές επιβάλλεται επιπροσθέτως και η υποχρεωτική εκπόνηση εργασιών, χωρίς να αλλάζει τίποτε από τον μέχρι τώρα τρόπο εξέτασης και γενικότερα λειτουργίας του Λυκείου. 

Ο κλάδος μας έχει επεξεργασθεί θέσεις για την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος, προς την κατεύθυνση του ενιαίου σχολείου, της ολοκληρωμένης μόρφωσης των μαθητών, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. Προτείνουμε οι εργασίες να είναι οργανικά ενταγμένες στο μάθημα, να μην έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και να εκπονούνται κατόπιν επιλογής από εκπαιδευτικούς και μαθητές, στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών κατάργησης της στείρας απομνημόνευσης, ελάφρυνσης της ύλης, εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και εξέτασης, αποδυνάμωσης του ατομικιστικού ανταγωνισμού και της παραπαιδείας. Προτείνουμε οι εργασίες να μην αποτελούν άλλο ένα εργαλείο κατάταξης των μαθητών μας, όπου στους ατομικούς τους φακέλους θα μπαίνουν οι εργασίες, που αξιολογούνται θετικά. Όσων δεν θα αξιολογούνται θετικά, δεν θα μπαίνουν…. και οι άδειοι φάκελοι θα λένε πολλά αρνητικά στο κυνήγι της γραφειοκρατικής αριστείας.

Απαιτούμε την άμεση κατάργηση των υποχρεωτικών εργασιών στην Α’ και Β’ Λυκείου, που με το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο (μόνο το Β Τετράμηνο) και την προχειρότητα που πάνε να εφαρμοστούν οδηγούν όχι στη δημιουργικότητα, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση, προς την τυπικότητα, τη συρραφή αντιγραφών και την ευτέλεια. 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ καλεί το ΔΣ της ΟΛΜΕ να προχωρήσει άμεσα σε αποφάσεις, που θα οδηγούν σε ενέργειες και δράσεις ώστε να αντιμετωπιστεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αυτό το ζήτημα αλλά και όλο πλέγμα των αλλαγών, που προωθείται σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο σε αυτήν τη φάση να οριστούν νέες Γενικές Συνελεύσεις και Συνέλευση εκπροσώπων των ΕΛΜΕ, ώστε να οργανωθεί η πάλη και ο αγώνας του κλάδου. 

Απάντηση