ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

0

job-ergasia-proslipseis-620x320.jpg

O ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σικυωνίων που εδρεύει στο Κιάτο Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΔΕ Χειριστών μηχανήματος έργου

[Εκσκαφέας-Φορτωτής (Ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)]

8 μήνες 4
102 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΔΕ Οδηγών Καδοπλυντηρίου

[Γ΄ (C) κατηγορίας – (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]

8 μήνες 1
103 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) κατηγορίας – (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]

8 μήνες 3
104 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΥΕ Εργατών – συνοδών απορριμματοφόρου 8 μήνες 10

 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Δήμου Σικυωνίων (εδώ)

keknkor.gr

 

Απάντηση