Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΔΙΚ για τον αγώνα ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ κάνει δεκτό το αίτημα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ για παραχώρηση της Διώρυγας την Κυριακή 22
Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο διεξαγωγής διεθνούς αγώνα.
Επισημαίνεται, ότι η παραπάνω απόφαση είναι σύμφωνη με την από 9.10.2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία διακόπτεται οιαδήποτε σχέση με
την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ (Cross the Euro Canal). Ανακοινώσεις, εμφάνιση διακριτικών
σημάτων και ιστότοποι της ως άνω εταιρείας, ουδεμία σχέση έχουν με την διεξαγωγή
της διοργάνωσης.
Η παρούσα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης.

Leave a Reply