Αναγνωρίζετε κάποιους; Κόρινθος- παλιό Νοσοκομείο. Ήταν Απρίλης μήνας και τότε.

0

Leave a Reply