Σημαντικά λιγότερους δικαιούχους και έμφαση στις πολυμελείς οικογένειες δίνει το κοινωνικό μέρισμα όπως μας ενημερώνει ο φοροτεχνικός λογιστής Λεωνίδας Μπαζιωτοπουλος.