ΑΑΔΕ: Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο στην αγορά καυσίμων

0

Μπλόκο στο λαθρεμπόριο, τη φοροκλοπή και τη νοθεία των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ κινητοποιώντας τον ελεγκτικό μηχανισμό και ενισχύοντας με νέα «όπλα» το ηλεκτρονικό οπλοστάσιό της. Η ΑΑΔΕ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τη δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που θα φιλτράρει και θα αξιοποιεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες από όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα αξιοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τα διάφορα συστήματα παρακολούθησης και διακίνησης καυσίμων με στόχο τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και εκ των υστέρων, για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης των καυσίμων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της νοθείας στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις τα ταμεία του κράτους χάνουν 100-150 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο από το λαθρεμπόριο και τη νόθευση των καυσίμων και οι καταναλωτές χάνουν 50-90 εκατ. ευρώ από την αγοραστική τους δύναμη, εξαιτίας των «πειραγμένων» αντλιών. Τα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας δρουν ανενόχλητα στην αγορά καυσίμων, με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να αναγνωρίζει ότι το βασικό σύστημα ελέγχου της διακίνησης καυσίμων, τα συστήματα εισροών – εκροών, είναι εντελώς διάτρητα και αναποτελεσματικά.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες και προχωρά στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος αξιοποίησης των δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών-εκροών.

Πιο συγκεκριμένα το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα αξιοποιεί τα στοιχεία που συλλέγονται από τα διάφορα συστήματα παρακολούθησης και διακίνησης καυσίμων με στόχο τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και εκ των υστέρων, για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης των καυσίμων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της νοθείας στα καύσιμα.

Τα στοιχεία

Τα δεδομένα που θα αξιοποιούνται στο νέο πληροφοριακό σύστημα θα παραλαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από:

 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών – Εκροών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης (περιλαμβάνει και το μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων).
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Δεξαμενών Καυσίμων/Ενεργειακών προϊόντων.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών – Εκροών Φορολογικών Αποθηκών & Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, ηλεκτρονικής σφράγισης και γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) και ηλεκτρονικής σφράγισης στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.
 • Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας TAXIS.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων το οποίο θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής.
 • Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους.
 • Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ).
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Βιβλίων .

ΜyDATA

Σημειώνεται ότι τα πρατήρια καυσίμων είναι υποχρεωμένα να τηρούν ηλεκτρονικά βιβλία και να διαβιβάζουν τα στοιχεία τους στο σύστημα myDATA ως εξής:

 • Από την 1η Οκτωβρίου 2021 για τα πρατήρια που τηρούν απλογραφικά βιβλία, με τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ και για τα πρατήρια που τηρούν διπλογραφικά βιβλία με τζίρο πάνω από 50.000 ευρώ.
 • Από την 1η Νοεμβρίου 2021 για τα υπόλοιπα πρατήρια.

πηγη

Leave a Reply