𝙍𝙖𝙥𝙞𝙙 𝙩𝙚𝙨𝙩 𝞼𝞽𝞸𝞾ς 𝞠𝞸𝞵ά 𝞭𝞲𝞪𝞵έ𝞶𝞸𝞶𝞽𝞮ς 𝞼𝞽𝞸𝞶 𝞳𝞪𝞽𝞪𝞾𝞴𝞲𝞼𝞵ό 𝞔𝞷𝞪𝞵𝞲𝞴ί𝟂𝞶 𝞴ό𝞬𝟂 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙-19

0

Ο Δήμος Κορινθίων στηρίζει και προωθεί όλες τις δράσεις που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας από τον covid 19. 𝞢𝞽𝞸 𝞹𝞴𝞪ί𝞼𝞲𝞸 𝞪𝞾𝞽ό 𝞽𝞸 𝞣𝞵ή𝞵𝞪 𝞙𝞸𝞲𝞶𝟂𝞶𝞲𝞳ής 𝞟𝞺𝞸𝞼𝞽𝞪𝞼ί𝞪ς, 𝞼𝞮 𝞼𝞾𝞶𝞮𝞺𝞬𝞪𝞼ί𝞪 𝞵𝞮 𝞽𝞲ς 𝞳𝞲𝞶𝞰𝞽ές 𝞵𝞸𝞶ά𝞭𝞮ς 𝞽𝞸𝞾 𝞔𝞞𝞓𝞓𝞤 𝞙𝞸𝞺𝞲𝞶𝞱ί𝞪ς 𝞳𝞪𝞲 𝞽𝞸 𝞙𝞔𝞟𝞐𝞟 𝞾𝞴𝞸𝞹𝞸𝞲𝞸ύ𝞶 𝞭𝞮𝞲𝞬𝞵𝞪𝞽𝞸𝞴𝞰𝞹𝞽𝞲𝞳𝞸ύς 𝞮𝞴έ𝞬𝟀𝞸𝞾ς 𝞬𝞲𝞪 𝞽𝞸𝞶 𝘾𝙤𝙫𝙞𝙙-19, μέσω rapid test, στους Ρομά διαμένοντες στον καταυλισμό Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.

‼️Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Δημοτικού Γηπέδου Εξαμιλίων, 𝞃𝝶𝝼 𝝟𝞄𝞀𝝸𝝰𝝹ή 𝟮𝟬.𝟭𝟮.𝟮𝟬𝟮𝟬 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝸ς ώ𝞀𝝴ς 𝟭𝟬:𝟬𝟬𝝿.𝝻-𝟭𝟮:𝟬𝟬𝝻.𝝻.

Στους ελέγχους θα συμμετέχει κλιμάκιο κοινωνικών λειτουργών του Δήμου Κορινθίων με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού Ρομά του καταυλισμού, για την πρόληψη & προστασία από τον covid 19.

Απάντηση