Αναμένουμε στην Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών ότι οι βάσεις θα μείνουν περίπου στα περσινά επίπεδα. 

Για τις Πολυτεχνικές/Φυσικομαθηματικές Σχολές η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχει μία πτώση της τάξεως των 800 μορίων περίπου, λόγω της δυσκολίας στα θέματα και ειδικά στα Μαθηματικά. 
Οι βάσεις για τα Οικονομικά και τις Σχολές Πληροφορικής θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα,πιθανώς με μία μικρή πτώση – η δικιά μου εκτίμηση περίπου 300 μόρια για τις υψηλόβαθμες Σχολές. 

Και όσον αφορά τις βάσεις για τις ιατρικές σχολές αναμένουμε μία  άνοδο.

Σήμερα είναι η μέρα των αποτελεσμάτων, των ορατών αποτελεσμάτων μιας πεντάχρονης – εξάχρονης προσπάθειας όλων των μαθητών. 
Σήμερα είναι το σταυροδρόμι για την επιλογή της σταδιοδρομίας και την ακόλουθη επαγγελματική αποκατάσταση. 
Θα ήθελα να συγχαρώ τους γονείς και τους μαθητές για όλη την προσπάθεια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 
Το επόμενο στάδιο είναι η συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων. Σε αυτό θα δώσω τη συμβουλή μου ώστε οι μαθητές να τα συμπληρώσουν με ανθρώπους που έχουν εμπειρία και γνώση, ώστε να μην αφήσουν τίποτα στην τύχη.
Να δηλώσετε τις Σχολές που θα είναι σύμφωνες με τις επιθυμίες σας, ώστε το επάγγελμά σας να προωθεί την δημιουργικότητά σας και να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και την προσωπικότητά σας. 
Η επιλογή του επαγγέλματος είναι εκλογή τρόπου ζωής. 
Σακελλαράκης Παναγιώτης

Μαθηματικός

Φροντιστής

Μέλος του ΔΣ της ΕΜΕ Κορινθίας

Μέλος της ΟΕΦΕ