Μάλλον θα πρέπει να γίνει εκεί 
ένα μεγάλο έργο προστασίας του αγωγού
από την θάλασσα που διαβρώνει σιγά-σιγά.