Πραγματικά σοκαριστικό…

Τις φωτογραφίες έχει αναρτήσει ο πρόεδρος της Κλενιας Τάκης Νπακλώρης.