Η επιταγή που εκδίδεται από το δικαστή με την οποία ο οφειλέτης διατάσσεται να πληρώσει στο δανειστή χρηματικό ποσό ορισμένο και εξ εγγράφων πιστοποιημένο ονομάζεται διαταγή πληρωμής. Το χρέος του οφειλέτη στο δανειστή θα πρέπει να αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που φέρει δεσμευτική αποδεικτική δύναμη.

Από αυτή τη δικαστηριακή πράξη δημιουργείται μαχητό τεκμήριο ενοχής δηλαδή ευθύνης του οφειλέτη, αυτός είναι και ο λόγος του χαρακτηρισμού της διαταγής πληρωμής ως εκτελεστός τίτλος.

Η διαταγή πληρωμής συνιστά συνήθη πρακτική των τραπεζών για τη λήψη οφειλών τόσο από οφειλέτες όσο και από δανειολήπτες.

Ο λόγος που χρησιμοποιείται από τις τράπεζες είναι γιατί φέρει τα ακόλουθα θετικά χαρακτηριστικά: α) ως εκτελεστός τίτλος παρέχει τη δυνατότητα στο δανειστή να επιχειρήσει τη κατάσχεση του ποσού που του οφείλεται καθώς και να αρχίσει τις διαδικασίες για τον πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, β) η έκδοση της πραγματοποιείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να απαιτείται ούτε να προσδιοριστεί δικάσιμος ούτε να γίνει συζήτηση σε ακροατήριο, γ) το κόστος είναι σχετικά περιορισμένο καθώς απαιτείται μια απλή κατάθεση, δικαστικό ένσημο και να κοινοποιηθεί η διαταγή στον οφειλέτη ώστε να αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη διαδικασία, δ) τα δικαστήρια δέχονται λιγότερο φόρτο με την ύπαρξη διαταγών πληρωμής καθώς αν δεν υπήρχαν θα επικρατούσε ένα κομφούζιο αφού οι απαιτήσεις των δανειστών είναι υπερβολικά πολλές.

 Βασικό χαρακτηριστικό της διαταγής πληρωμής είναι πως αποτελεί μια διαδικασία που φέρνει οριστικά αποτελέσματα και δεν έχει απλά διαγνωστικό χαρακτήρα.

Οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί η διαδικασία της διαταγής πληρωμής είναι οι ακόλουθες: α) η απαίτηση θα πρέπει να είναι χρηματική και όχι απλά να αποτιμάται σε χρήμα, β) είναι απαραίτητο το οφειλόμενο ποσό να αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Συνήθη έγγραφα για την απόδειξη χρηματικής οφειλής είναι τα ιδιωτικά συμφωνητικά, οι επιταγές, οι συναλλαγματικές, τα ιδιωτικά συμφωνητικά και φυσικά τα συμβόλαια, γ) η απαίτηση του οφειλέτη δε θα πρέπει να βρίσκεται σε εξάρτηση κάποιας προϋφιστάμενης προϋπόθεσης καθώς θα πρέπει να προσδιοριστεί δικαστήριο που να βεβαιώνει πως πληρώθηκε αυτή η προϋπόθεση, δ) οι οφειλέτες θα πρέπει να διαμένουν στην Ελλάδα και να είναι γνωστή η διεύθυνση της κατοικίας τους. 

 Ο οφειλέτης από τη μεριά του έχει τη δυνατότητα δια του συνηγόρου του να προβεί σε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός 15 ημερών από την επίδοση της διαταγής σε αυτόν. Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως εάν η διαταγή κοινοποιηθεί στον οφειλέτη δύο φορές, χωρίς ο οφειλέτης να αντιδράσει με ανακοπή τότε η διαταγή αποκτά δύναμη δεδικασμένου και προσβάλλεται μόνο με αναψηλάφηση.

 Τέλος, οι δικηγόροι, ειδικά στην Αθήνα λόγω της πληθώρας των συναλλαγών έχουν μεγάλη εμπειρία στις διαταγές πληρωμής, καθώς είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να εισπράξει ο δανειστής τα χρήματα του από τον οφειλέτη.