Χορήγηση προπληρωμένων καρτών κοινωνικής αλληλεγγύης

0

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Γκιολής Τάσος παρέδωσε σήμερα , Τετάρτη 29
Απριλίου 2020 , στο Δήμαρχο Νεμέας κ. Φρούσιο Κων/νο , προπληρωμένες κάρτες
κοινωνικής αλληλεγγύης για αγορά τροφίμων , για δικαιούχους του προγράμματος
ΤΕΒΑ στην Π.Ε Κορινθίας.


Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
εξασφαλίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών για τρεις [ 3 ] μόνο Περιφέρειες της
χώρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ

Leave a Reply