Η πυρκαγιά έχει φτάσει πάνω από το γήπεδο της Ξυλοκεριζας.